MENU

Sistem aduan ini dibangunkan untuk menerima aduan melalui internet daripada orang ramai. Semua aduan akan disiasat dan maklumat pengadu akan dirahsiakan.

Pihak MDBB menyediakan pembayaran secara online untuk memudahkan pelanggannya.

Pelanggan boleh membuat pembayaran cukai secara atas talian melalui kaedah debit akaun.

Perkhidmatan ini bertujuan untuk memudahkan pengguna membayar atau menyemak cukai yang perlu dibayar hanya secara online

Perkhidmatan ini adalah untuk pengguna membuat pembayaran dan menyemak hal-hal berkaitan dengan tanah secara online.

Perkhidmatan ini adalah untuk pengguna menyemak maklumat pembayaran daripada Agensi Kerajaan Persekutuan.