MENU

Maklumat perkhidmatan yang disediakan oleh Majlis Daerah Bandar Baharu seperti:

 1. Sistem Kaunter

  • Segala pembayaran bil
  • Berurusan di kaunter
 2. Perlesenan

  • Iklan
  • Perniagaan Khas
  • Penjaja
  • Pasar Malam
 3. Bangunan Tambahan
 4. Bangunan Sementara
 5. Cukai Taksiran

  • Pembayaran Bil
  • Semakan bil semasa / tunggakan
 6. Sewaan Padang & Dewan

  • Padang bola sepak, bola jaring &dewan serbaguna
 7. Aduan Parit / Longkang
 8. Sewaan Gerai

  • Arked
 9. Aduan Kebersihan

  • Bergotong Royong