MENU
JENIS LESEN PENJAJA YANG TIDAK DIKECUALIKAN BAYARAN
JUSTIFIKASI
A : PENJAJA STATIK
 • Kiosk di premis berlesen
 • Restoran
 • Medan Selera
 • Pasar raya
 • Gerai / Premis
 • Mempunyai kemampuan kewangan
 • Syarikat perniagaan berskala besar akan mengambil peluang untuk memecahkecilkan jenis perniagaan untuk mendapatkan pengecualian
 • Penjaja kategori ini tidak terjejas dari segi pendapatan akibat faktor cuaca. Contohnya hujan / ribut.
 • Pasar Borong
 • Perniagaan berskala besar
 • Keuntungan besar
 • Penjaja kategori ini tertakluk kepada Undang-undang Kecil Pasar Borong PBT yang sedang digunapakai.
 • Pasar Awam
 • Pasar Persendirian
 • Penjaja kategori ini tertakluk kepada Undang-undang Kecil Pasar PBT.
B : PENJAJA SEMENTARA
 • Permit perniagaan musim perayaan / keagamaan
 • Mesin Automatic / Vending Machine
 • Penjaja kaki lima
 • Ekspo dan Karnival
 • Penjaja bermusim
 • Perniagaan dalam tempoh yang singkat/bermusim.
 • Melibatkan masalah kebersihan.
 • Permintaan permohonan lesen yang tinggi melebihi jumlah tapak yang ditawarkan.
 • Mengelakkan kacau ganggu dan halangan kepada orang awam.
 • "uptown / downtown"
 • Bazar / Bazar Ramadhan
 • Pameran Jualan Kereta / Hartanah dan lain-lain perkhidmatan yang seumpamanya.
 • Jumlah petak letak kereta terhad dan akan menimbulkan kesesakan lalu lintas kepada orang awam.
 • Melibatkan syarikat / penganjur yang berkemampuan.
 • Lain-lain perniagaan / penjaja yang tidak disenaraikan
 • Sebagaimana yang ditentukan oleh PBT masing-masing.