MENU

Tawaran adalah dipelawa kepada sesiapa yang berminat untuk menyewa Gerai 4 Unit di Bandar Baharu seperti berikut :

a. No.1, Gerai 4 Unit, Bandar Baharu

b. No.2, Gerai 4 Unit, Bandar Baharu

c. No.3, Gerai 4 Unit, Bandar Baharu

d. No.4, Gerai 4 Unit, Bandar Baharu

Borang permohonan boleh didapati di Unit Sewaan Ruangniaga, Bahagian Penilaian dan Pengurusan Harta, Majlis Daerah Bandar Baharu di alamat Majlis Daerah Bandar Baharu, 09800 Serdang, Kedah Darul Aman mulai 1 November 2015.

Borang permohonan yang telah dipenuhi dengan sempurna, hendaklah dihantar di Unit Sewaan Ruangniaga, Bahagian Penilaian dan Pengurusan Harta, Majlis Daerah Bandar Baharu, Kedah Darul Aman sebelum atau pada 10 November 2015.