MENU

KENYATAAN TAWARAN PENYEWAAN

  1. Tawaran adalah dipelawa kepada sesiapa yang berminat untuk menyewa premis ruangniaga milik Majlis Daerah Bandar Baharu seperti berikut:-
Bil. Ruangniaga
1. 1 UNIT RESTORAN TERAPUNG, TASIK SERDANG

 

  1. Borang permohonan boleh didapati di Unit Sewaan Ruangniaga, Bahagian Penilaian Dan Pengurusan Harta, Majlis Daerah Bandar Baharu, Kedah Darul Aman di alamat Majlis Daerah Bandar Baharu, 09800 Serdang, Kedah Darul Aman mulai 14 NOVEMBER 2018.

 

  1. Borang permohonan yang telah dipenuhi dengan sempurna, hendaklah dihantar di Unit Sewaan Ruangniaga, Bahagian Penilaian Dan Pengurusan Harta, Majlis Daerah Bandar Baharu, Kedah Darul Aman sebelum atau pada 28 NOVEMBER 2018.

 

  1. Jawatankuasa Temuduga Majlis Daerah Bandar Baharu tidak terikat untuk menerima mana-mana permohonan. Keputusan Jawatankuasa Temuduga Majlis Daerah Bandar Baharu adalah muktamad.

 

 

YANG DIPERTUA,

MAJLIS DAERAH BANDAR BAHARU,

SERDANG, KEDAH DARUL AMAN.