MENU

KENYATAAN TAWARAN PENYEWAAN TAPAK PARKING JALAN TENGAH, SERDANG.

Tawaran adalah dipelawa kepada sesiapa yang berminat untuk menyewa Tapak Parking Lori dan Bas milik Majlis Daerah Bandar Baharu seperti berikut :-

TEMPAT TAPAK PARKING, JALAN TENGAH, SERDANG, KEDAH.
KELUASAN 20' X 70'
BIL. TAPAK 10 TAPAK

Borang permohonan boleh didapati di Unit Sewaan Ruangniaga, Bahagian Penilaian Dan Pengurusan Harta, Majlis Daerah Bandar Baharu, 09800 Serdang, Kedah Darul Aman mulai 25 OKTOBER 2015.

Borang permohonan yang telah dipenuhi dengan sempurna, hendaklah dihantar di Unit Sewaan Ruangniaga, Bahagian Penilaian dan Pengurusan Harta, Majlis Daerah Bandar Baharu, Kedah Darul Aman sebelum atau pada 10 November 2015 (Selasa).