MENU

                              

Negeri Kedah Darul Aman
Agensi Majlis Deaerah Bandar Baharu, 09800 Serdang
Nama Mr. Muhammad Alif bin Ismail
Jawatan Setiausaha
No. Telefon 04-4077264
No. Faks 04-4078873
E-mail [email protected]
Tarikh Mula Berkhidmat   14 Mei 2020 sehingga kini