You are here

Adakah anda berpuas hati dengan laman web Majlis Daerah Bandar Baharu ?

Memuaskan
58% (19 votes)
Tidak Memuaskan
42% (14 votes)
Total votes: 33