MENU

Tawaran adalah dipelawa kepada sesiapa yang berminat untuk menyewa premis ruangniaga milik Majlis Daerah Bandar Baharu seperti berikut : 

 - No. 6, Gerai 6 Unit, Jalan Raya Serdang

 - No.E Bawah, Kedai 2 Tingkat, Bandar Baharu

 - No. 8, Medan Selera 12 Unit, Bandar Baharu

 - No.5,10,11,12,13,14, Medan Selera Fasa II, Serdang

 - No.33, Pasar Awam Serdang

 - No.1,2,3,8, Tingkat Atas, Kedai 2 Tingkat, Parit Nibong

 - No.2,3, Gerai Rimbunan Kaseh

 - No.16, Kiosk 20 Unit, MDBB

 - No.8, Gerai 12 Unit, Jalan Bandar Baharu

 - No.3, Reveira Mart, Bandar Baharu

 

Borang permohonan boleh didapati di Unit Sewaan Ruangniaga, Bahagian Penilaian Dan Pengurusan Harta, Majlis Daerah Bandar Baharu, Kedah Darul Aman di alamat Majlis Daerah Bandar Baharu, 09800 Serdang, Kedah Darul Aman mulai 18 Januari 2018.

Borang permohonan yang telah dipenuhi dengan sempurna, hendaklah dihantar di Unit Sewaan Ruangniaga, Bahagian Penilaian dan Pengurusan Harta, Majlis Daerah Bandar Baharu, Kedah Darul Aman sebelum atau pada 31 Januari 2018.

Jawatankuasa Temuduga Majlis Daerah Bandar Baharu tidak terikat untuk menerima mana-mana permohonan. Keputusan Jawatankuasa Temuduga Majlis Daerah Bandar Baharu adalah MUKTAMAD.

 

YANG DIPERTUA,

MAJLIS DAERAH BANDAR BAHARU,

SERDANG, KEDAH DARUL AMAN.