MENU

Pendaftaran Kontraktor Tahun 2018

Dimaklumkan bahawa pihak Majlis Daerah Bandar Baharu dengan ini memperlawa Kontraktor atau Pemborong Kelas G1 - G7 yang ingin berdaftar sebagai kontraktor dengan Majlis Daerah Bandar Baharu, Kedah Darul Aman.

Pendaftaran boleh di buat mulai 01 Januari 2018