MENU

Adalah dimaklumkan Majlis Daerah Bandar Baharu akan mengadakan jualan lelong aset dan barang seperti berikut :

TARIKH :

22 OKTOBER 2015

MASA :

10.00 PAGI

TEMPAT :

MAJLIS DAERAH BANDAR BAHARU,

09800 SERDANG,

KEDAH DARUL AMAN.